Pirátské straně zaslané podklady k vyjádření do 11.září 2018


Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna Policie České republiky, 17089 Strojnická 27, Praha

Název žádosti : Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6
Oprávněná osoba k ID: 4ex7c9p k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Číslo evidenční : 58566/2018
Datum evidence : 04.09.2018 05:56:41
Přijato od : dusan.dvorak@konopijelek.cz


Vaše podání 58566/2018 splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby, bylo doručeno dne 03.09.2018 18:03:32 k dalšímu zpracování.


From:  <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
To: "podatelna@rrtv.cz" <podatelna@rrtv.cz>, "ctnamety@ceskatelevize.cz" <ctnamety@ceskatelevize.cz>, <radact@ceskatelevize.cz>, <ombudsman@rozhlas.cz>, <ctk@mail.ctk.cz>, Info rozhlas <info@rozhlas.cz>, <info@ceskatelevize.cz>, <podani@usoud.cz>, <epodatelna.policie@pcr.cz>, <brno@ctk.cz>, Ivan Bartos <ivan.bartos@ceskapiratskastrana.cz>, Ivan Bartos <ivan.bartos@pirati.cz>, Tomáš Vymazal <tomas.vymazal@pirati.cz>, <rp@pirati.cz>, Robert Veverka - Legalizace <robert@legalpub.cz>
Date: Mon, 3 Sep 2018 18:03:26 +0200
Subject: Re: Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6, Oprávněná osoba k ID: 4ex7c9p k žádosti o informaci adresátům povinným k zakázané cenzuře veřejnoprávních medií a šíření poplašné zprávy
Oznámení k níže uvedené žádosti o informace k nečinnosti policie:
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, dnes v 10.00 hod. pravomocně odsoudil v příloze uvedeného Marka Rybáře za nedovolenou výrobu konopných drog na základě lživého tvrzení justice od roku 2010, že konopí je prekurzor, aby spor neprojednal Soudní dvůr (z důvodu porušení čl. 34 SFEU = zákaz kartelů a monopolů). Odvolací soud tvrdil lživě, že nález ústavního soudu v příloze o nevymahatelnosti trestního předpisu po neoznámeném zákonu č. 50/213 Sb. konopí do lékáren vůbec nic neznamená a trestní předpis je vymahatelný. Lež jako Brno, kde tento podvod roky kují a media mlčí.
Analogicky jako odsoudili mne posledních 8 let, naposledy opět dne 22.5.2018, viz příloha krajský soud včetně nejvyššího soudu, že konopí je prekursor a nově jsem dle nejvyššího soudu dozvěděl, že jsem prý lupič, co okrádá bohaté v domnění, že je to šlechetné. Zajímavý způsob ochrany farmalobby
Očekávám adekvátní reakci veřejnoprávních medií, RRTV, MK ČR a Pirátské strany, která má z toho tématu (transparentnost, konopné drogy, boj proti kartelům a monopolům) nejméně 20-30% voličské základny a příspěvky od státu.
Pokud nejvyšší a ústavní soud opakovaně sděluje, že za tyto zločiny mohou poslanci a mám je zlobbovat- viz nejvyšší soud v příloze 30.5.2018, pak soudci dělají, že neznají češtinu a §§ 12, 28,31 a 150 trestního zákoníku, že mají naopak od poslanců dostatek práv, chovat zákonně, v souladu s judikaturou a nálezy ESLP a SDEU a nelhat, že konopí je prekurzor. Poslancům však zatím nevadí, že jim někdo plive takto do tváře, svaluje na ně vinu, stejně jako plivou do tváře našim advokátům a tančí na tělech zneuctěných.
To není cenzura a kartel moci výkonné, zákonodárné a justice?
Těším se na odpovědi ze zákona o svobodném přístupu k informacím k níže uvedené žádosti a u Pirátské strany do 11.září 2018
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
Dne 3. září 2018 6:36 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Sdělte, jak dlouho budete v rámci cenzury nečinné policii trpět, že soudci a prokurátoři tvrdí v trestních rozsudcích a posílají lidi do vězení, na základě nepravdy, že konopí je prekurzor?, jak víte včetně kontrolní RRTV od roku 2012 důkazně, včetně nepravd předsedy ústavního a nejvyššího soudu, nejvyššího státního zástupce a ministrů spravedlnosti, že soudce a státní zástupce může lhát, že konopí je prekurzor!? že důvodná podezření na spáchání zločinů na nevinných v době nevymahatelného předpisu nemají být šetřena? že policie může v každém kraji měřit THC jinak a znalci psychiatrie zavádět novou DG - první infekční duševní sezónní poruchu absolutní ztráty vědomí vždy od dubna do září od roku 2008, kdy roste konopí, že páchám trestný čin a nejsem si toho vědom, když žádný trestný čin nepáchám, důkaz přílohou.
Sděluji, že pokud budete ve veřejnoprávních mediích a kontrolních orgánech včetně policie mlčet, když by proti nálezu ústavního soudu v příloze v rozporu se zákonem odsoudil dnes v 8.30 hod. Krajský soud v Olomouci Marka Rybáře, tak jako zametli před dvěma měsíci u Vrchního soudu v Olomouci s Tomášem Houfkem, tak si nejen Český rozhlas, Česká televize a Rada RTV a MK ČR odpovědní za zákaz cenzury koledujete o žalobu za cenzuru k nečinnosti policie při vědomém kartelu justice s exekutivou při porušení mezinárodních úmluv a kryjete vědomé bludy a poplašné zprávy prokuratury a justice, že konopí je prekurzor, aby trestní spor neposoudil Soudní dvůr, když tuto věc umí posoudit každý pablb, nebot konopí je rostlina, ne chemická látka.
Nálezu ústavního soudu se nemůže protivit ani předseda NS a ÚS ČR Pavel Šámal a Pavel Rychetský, ani nejvyšší prokurátor NSZ ČR Pavel Zeman, natož hanácké sódně kriminální dvůr na Studentské, jak bela tiskárna, vedle Mexické, druhý patro
Hezký den a Jazzu mír
Dušan Dvořák
4 přílohy
Od: Ústavní soud <podani@usoud.cz>
Datum: 4. září 2018 6:35
Předmět: Notifikace podatelny Ústavního soudu o přijetí emailové zprávy US CKDP 0009010/18
Komu: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.Vaše datová zpráva s předmětem  Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6, Oprávněná osoba k ID: 4ex7c9p k žádosti o informaci adresátům povinným k zakázané cenzuře veřejnoprávních medií a šíření poplašné zprávy podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne 3. 9. 2018 v čase 18:04 byla přijata pod číslem podání US CKDP 0009010/18 nepodepsaná elektronickým podpisem.

Seznam validací:
Validace podpisu emailu


- Emailová zpráva není podepsána elektronickým podpisem.

Validace přílohy Krajskému soudu v Ostravě, pob. Olomouc - 3.9.2018 - Netrestnost - Marek Rybář .pdf
- Příloha je validní

Validace přílohy NS ČR 30.5.2018 č.j. 11 Tdo 426-2018 - odmítnutí dovolání.pdf
- Příloha je validní - podpis dokumentu je platný


Validace přílohy KS v Brně 22.5.2018 - usnesení - rozsudek úroda 2016- doručeno dne 20.8.2018-konopí je prekurzor.pdf
- Příloha je validní - podpis dokumentu je platný

Validace přílohy zprava_32151.html
- Příloha je validníPro komunikaci s Ústavním soudem můžete využít tato spojení:Adresa: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno 2Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (záložní fax 542161169)Elektronická podatelna: podani@usoud.cz
Datová schránka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz


Ivan Bartoš a politika ve věcech drogSázet a žít, premiéra dne 10.12.2016
Ivan Bartoš (natáčeno v roce 2015: 13:50, 1:03:20, 1:21:30 min)
Konopí je lék
Ivan Bartoš (natáčeno v roce 2010, 2:35 min.)
Nejvyšší správní soud vydal dne 3. 8. 2017 rozsudek č. j. 6 As 43/2017-46, v němž vyslovil, že „Politické strany a politická hnutí nejsou veřejnými institucemi ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nejsou proto subjekty povinnými poskytovat informace podle citovaného zákona“.

xx
Žádost kandidujícím politickým stranám. Na vědomí justici, exekutivě a mediím.
Dne 21.5.2017
Vážená paní, vážený pane
Obracíme se na vás s laskavou žádostí, aby vaše politická strana formou tiskové zprávy a vydáním stanoviska požádala Ústavní soud ČR, Českou televizi a Český rozhlas o přímý přenos a veřejné (ústní) a naléhavé pojednání desáté ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 3354/16 vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, ve které je opětovně napadáno nepravdivé usnesení justice a exekutivy, že konopí je prekurzor a Dušan Dvořák není svéprávný prokázat, že konopí není chemickou látkou k výrobě chemických drog, aby porušení práva Společenství neprojednal Soudní dvůr.
Za asociaci Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p za váš zájem a vyjádření, zda jste tak učinili, předem děkuje
Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda správní rady
Stručně k věci, více pak v Čestním prohlášení Společenství.
V prvních dvou ústavních stížnostech Dušana Dvořáka ústavní soud označil malé politické strany a nevládní organizace za naposto podřadné subjekty, která nemají žádná garantovaná základní práva, protože konopí je prekurzor a je prý ústavním právem toto tvrdit stejně, jako je ústavním právem justice tvrdit, že rovné podmínky a zákony platí pouze pro velké obchodní a politické korporace. Konkétně: V důsledku zcela umělého rozdělení města Olomouce na obvody musí kandidát neparlamentní stany získat až 4x více hlasů města Olomouce, aby se stal zastupitelem, než kandidát parlamentní strany.
V následujících ústavních stížnostech ústavní soud dokonce zpochybnil právní existenci a svéprávnost všech, kteří u ústavního soudu dokládáme, že konopí není prekurzor (syntetická látka sloužící k výrobě syntetických drog) a věc patří ze zákona a úmluv projednat Soudním dvorem, neboť je důvod se domnívat, že došlo k poušení práva Společenství. Česká a evropská justice Radomíře Dvořákové a Dušanu Dvořákovi však od 27.10.2010 Okresním soudem v Prostějově, 9.3.2011 Krajským soudem v Brně, 27.10. Nejvyšším soudem ČR, 13.4.2012 Ústavním soudem ČR a ode dne 29.2.2014 do dne 21.5.2017 také celkem 10 x Evropským soudem pro lidská práva zapírá přístup k Soudnímu dvoru s trvzením, že konopí je prekurzor a mezinárodní úmluvy, zákony a judikatura neplatí.
Ihned po odmítavém dovolání daném usnesením Nejvyššího soudu ČR dne 27.10.2010 a následném odmítnutí ústavní stížnosti usnesením Ústavního soudu ČR dne 13.4.2012 obdržel Dušan Dvořák od Okresního soudu v Prostějově dvě pokuty za svá dovolání (2x 10. 000 Kč, 2x deset tisíc korun), které uhradil, ač byly pokuty uděleny v rozpou se zákonem. Soud a exekutiva současně neuměli vysvětlit, kam zmizelo 90% zkonfiskovaného majetku z exekucí výzkumnické farmy v Ospělově z let 2009 a 2010 a proč pro členy výzkumu neplatí §§ 2, 5,8, 15, 24 a 29 zákona o návykových látkách, pokud se týkají konopí, nebo proč neplatí §§ 28, 31, odst. 1 a stejně tak §§ 149, odst. 4 a 401 trestního zákoníku, pokud se týkají konopí. Justice a exekutiva s odmítala vyjádřit ke způsobeným tragédiím a škodám způsobených justicí a exekutivou členům výzkumu. Obě pokuty dostal Dušan Dvořák za to, že si dovolil podat dovolání Nejvyššímu soudu ČR, v němž tvrdil, že konopí není prekurzor a o stížnostech na pokuty od policie nemá rozhodovat ani policie, ani státní zastupitelství, ale pouze a jen justice. Dovoluji si připomenout, že rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu jsou veřejně přístupná. Stačí zadat č.j. nebo sp.zn., viz constitutional-court.blogspot.com
Dovolujeme si připomenout, že ihned po judikátu netrestnosti cannabisterapie dne 30.1.2008 jsme podali dne 21.3.2008 návrh změny trestního zákoníku podepsaný lékaři, právníky, inženýry, umělci a dalšími cca 5.000 občany a opětovně žádali o vydání povolení k výrobě konopných léčiv. Povolení však nebylo vydáno jak Dušanu Dvořákovi, tak právnickým osobám, a to v rozporu s mezinárodními úmluvami a právem Společenství. MZ ČR tvdí, že ze zákona nejde povolení vydat.
Čestné pohlášení
Prohlašujeme na svou čest, že veřejnoprávním médiím bylo i formou stížností a předžalobních výzev k zastavení cenzury připomínáno, že členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. (dále jen Společenství) jako právnické a fyzické osoby a jejich partneři
 1. Investovali od 14.7.1994 do 14.7.2010 v Olomouci, Praze a Ospělově do vybudování infrastruktury, vzdělávání, terapie a výzkumu rizik, prospěchu a inovací metod aplikací a zajištění dostupnosti a harm reduction programů cannabis více než 100 milionů korun.
 2. Přestože vedoucí výzkumu a nositel řady cen Dušan Dvořák, MMCA mohl v Olomouci ihned po založení Společenství a investicícch cca 8 mil. Kč do rekonstrukce olomouckého městského objektu Laffayetova 9 dne 14.7.2000 jako ředitel Střediska prevnce, léčby a rehabilitace a galerie U mloka otevřít ve spolupráci s univerzitou a nemocnicí substituční a rehabilitační pogram pro závislé na heroinu, je v roce 2017 za podávání soudněznalecky měřeného cannabis a jeho produktů (dnes převážně pouze a jen umírajícím a zvířatům) již 7 let opakovaně kriminalizován a veřejně dehonestován.
 3. Dušan Dvořák již byl od 1.1.2010 celkem 6x obžalován (Prostějov, Praha) a následně vždy prohlášen od dubna do září, když roste konopí, za nesvéprávného prokázat, že konopí není prekurzor. Justice i exekutiva z posudků a referencí ví, že takováto sezónní konopná nemoc nejenže neexistuje a je odborně neobhajitelná, ale ví také to, že Dušan Dvořák přednáší na konferencích, publikuje a jeho rodina financuje výzkum. Proti zvůli arogantní postbolševické justice marně protestují emeritní rektoři Univerzity Palackého v Olomouci, profesoři, docenti a znalci a nejméně 10 nevládních organizací a tisíce občanů (justici bylo od 13.7.2010 doloženo cca 1000 členů a podporovatelů výzkumu a řada svědků včetně lékařů v roce 2010 potvrdila účast na výzkumu a jeho prospěch nemocným, následně nebyli žádaní svědci nikdy připuštěni).
 4. Členové Společenství jako právnické osoby výzkumu a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., odborná společnost Konopí je lék, z.s. a společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s.) nebyli nikdy od svého založení po judikátu netrestnosti cannabisterapie dne 30.1.2008 exekutivou a justicí připuštěni jako poškození účastníci konfiskací a trestních řízení. Namísto náhrady doložených škod jim byl jako fyzickým a právnickým osobám při odvoláních a stížnostech a žalobách ustanovován opatrovník a naprosto zkorumpované rejtříkové soudy (Praha, Brno a Olomouc) od 1.1.2014 a platnosti nového občanského zákoníku a rejstříkového zákona odmítaly jejich řádné zapsání do rejstříku i přes desítky čestných prohlášení a doloženou justiční korupci také u odvolacího Vrchního soudu v Praze (č.j. S 269/2017) a Vrchního soudu v Olomouci (č.j. S 13/2017)
 5. Lze se důvodně domnívat, že nevyšetřené zůstanou také kárné podněty na NSZ JUDr. Pavla Zemana a VSZ JUDr. Ivo Ištvána a JUDr. Lenku Bradáčovou (sp. zn. 3 SPR 24/2016 s podklady a důkazy korupce a kartelů exekutivy s prekurzorovou chemickou justicí sp.zn. 3 SPR 10/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, podklady 6 NZN 1115/2017 a 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1514/2016 a 6 NZN 2550/2016).
 6. Předseda Nejvyššího soudu ČR a Nejvyšší státní zastupce ČR od 28.10.2010 (JUDr. Pavel Zeman od svého nástupu 1.1.2011) opakovaně odmítá podat kárný/trestní podnět na řádně označené nezákonně jednající soudce a státní zástupce, kteří výše a níže uvedené a řádně doložené zločiny způsobili, při konfiskacích Edukativní konopné kliniky v Praze (2011/2012) dokonce se souhlasem vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové a nejvyššího státního zástupce policisté odmítají vydat majiteli (zřizovatele zastupující Ateliér ALF,z.s.) protokoly o zabaveném majetku Edukativní konopné kliniky s více než 100 vzorky léčivého konopí z výzkumu a cca 1 kilogramem konopného extraktu z výzkumu.
 7. Stejně tak je osobně nejvyšším státním zástupce a oběma vrchními státními zástupci v Praze a Olomouci schvalována policii s řadou svědků a listin v roce 2016 i v advokátním zastoupení doložená nešetřená trestná činnost zakladatelů společnosti Kanebos, s.r.o. a dalších obchodních společností miliardáře Karla Janečka vůči rodině Dvořákových, Kopřivových, Dopitových, Havlíčkových a dalších poškozených rodinách a zejména pak souhrnně v řádech mnoha milonů korun poškozených právnických osob jako jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, sbírka Fénixovy slzy pro Ateliér ALF, bezbariérová škola a dvě galerie Ateliéru ALF, know how výzkumu Společenství (2000- 2004 – 2008 – 2012 - 2014: Konopí je lék/Hemp is healing) a výzkumu asociace Open Royal Academy (1994 – 2000- 2004 – 2012 - 2014, Sanitas Animae/Cannabis is The Cure). Bez práv k výzkumu pak byli poškozeni také pojišťovna Generali, a.s., operátoři Vodafone a O2, dodavatelé domén, internetu ČEZ,a.s. a Pražská plynárenská, a.s. jako dodavatel energie pro indoorové pěstování konopí. Jednáním schvalovaným nejvyšší justiční a exekutivní "elitou" jsou mj. poškozeni nejen přímo poškození smluvní věřitelé a partneři a dodavatelé služeb, ale také dárci na vzdělávání, dostupnost terapie a výzkumu neomamných genetik cannabis realizovaného na adrese Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 1300 Žižkov v rámci projektu VAP.
 8. Kdo konkrétně je jednáním ČR a zakladatelů společnosti Kanebos, s.r.o. poškozen kromě občanů a soukromých a veřejnoprávních společeností? Obvodní část pro Prahu 3 poskytující od roku 2007 pravidelně podporu Ateliéru ALF a jeho kulturně vzdělávácím programům, nadační fond Anima od roku 2010, Výbor dobré vůle v roce 2011 poskytl dar na výzkum rakoviny a astmatu, Magistát hl. Města Prahy od roku 2006 stejně jako Konto Bariéry, neboť právě tito dárci poskytli nemalé dary na dostupnost vzdělávání, terapie a rehabilitaci zdavotně postižených a na infrastrukturu výzkumu v letech 2006 – 2012. Souhrnně uvedení poskytli do 31.12.2011 cca 3 mil. Kč, Evropský sociální fond poskytl v letech 2006 – 2008 investiční a neinvestiční podporu Ateliéru ALF ve výši cca 7 mil. Kč.
 9. Dále jsou "realizátory projektu Bohemp" a zakladateli společnosti Kanebos, s.r.o. nemalou částkou (cca 100 tisíc Kč) poškozeni zakladatelé obchodní společnosti Cannacura,a.s. a řada dalších soukrmých subjektů a zemědělců, údajně je mezi poškozenými také státní Ústav rostlinné výroby a Akademie věd ČR, kdy došlo k neplacení dodavatelům konopí a současně nezákonné separaci THC pro obchodní společnosti Karla Janečka, a to na půdě AV ČR. Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová v roce 2015 a 2016 přislíbila, že se vše řádně vyšetří. V roce 2017 však uvedla, že zdůvodnění mlčení k nešetření doložených trestných činů nespadá do informačního zákona, což stejně tak uvedli JUDr. Ivo Ištván a JUDr. Pavel Zeman jako člen Eurojustu. Dodejme, že výše a níže uvedené podezření na spáchané zločiny odmítá od roku 2012 opakovaně šetřit útvar pro oganizovaný zločin, stejně tak GIBS, což je ministru vnitra a spravedlnosti známo a zcela maně vytýkáno.
 10. Podle souhrnných údajů, které však nemůžeme bez podpory státního zastupitelství věc prošetřit jednoznačně doložit justici v hlavním líčení, došlo jen těmito "realizátory projektu Bohemp" (schváleno MUDr. Radkem Matlachem a Bc. Jan Marií Bém a Mgr. Jaroslavem Kabilkou v rozporu s předpisy zakladatelůa zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nejpozději dne 9.4.2012) ke zpronevěře, daňovým úníkům, podvodům, neoprávněnému podnikání, krádežím a poškozením řady zákony garantovaných práv ke škodám poškozeným občanům a právnickým osobám v hodnotě nejméně 18 milionů korun za současně doloženého čestného prohlášení členů zakladatelských zřizovatelských nevládních organizací Edukativní konopné kliniky o křivém svědectví zakladatelů společnosti Kanebos, s.r.o. a "realizátorů projektu Bohemp", že nikdy – opravdu nikdy - nebyla žádná valná hromada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, která by výše uvedené "podnikání" schválila, což tvrdila policie.
 11. Že dne 22.6.2011 žádná VH nebyla, která by jednání zakladatelů Kanebos, s.r.o. schválila, vyvrátili čestným prohlášením pro polici a justici níže uvedení členové a svědci. Níže uvedení uvedli, že k Valné hromadě zřizovatelů dne 22.6.2011 nikdy nedostali pozvánku a následně byli nezákonně vyloučeni, nebo naprosto zhnuseni ze společností vystoupili.
 12. Když se poškození obrátili s žalobou jménem zřizovatelů v roce 2011 na žižkovský soud, byla žalobci (řediteli a smluvnímu věřiteli) Dušanu Dvořákovi žižkovskou soudkyní JUDr. Písaříkovou navrženo omezit jeho svéprávnost, a to za následné podpory ministra spravedlnosti, předsedy Vrchního a Městkého soudu v Praze a předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3.
 13. Omezení svéprávnosti vedoucího výzkumu bylo navrženo žižkovskou justicí po "schválení projektu Bohemp" u JUDr. Markéty Písařové žalovanými zakladateli společnosti Kanebos,s.r.o. a první odmítnuté (prekuzorové) ústavní stižnosti Dušana Dvořáka, MMCA a především a hlavně po změně legislativy o právní argumentaci Dušana Dvořáka a jeho advokátů v letech 2010 – 2012 od 5.1.2012 do 30.5.2012. Od 30.7.2012 (dodnes) je patrna nezákonná snaha justice omezit svéprávnost vedoucího výzkumu. Dodejme, že naopak řádně označeným pachatelům "realizátorů projektu Bohemp" žižkovskou justicí vydána zdravotnická dokumentace a účelový nepravdivý znalecký posudek na ředitele Dušana Dvořáka (uhradila neoprávněně a neoprávněně převzala na OS pro Prahu 3 dne 29.8.2012 spolupachatelka Mgr. Naomi Zamalová, exjednatelka podvedené otevřené společnosti a provozovny nevládní organizace Ateliér ALF,z.s.).
 14. Členové zřizovatelských nevládních organizací policii a justici opakovaně doložili čestná prohlášení o neexistenci společné Valné hromady zřizovatelů dne 22.6.2011. Konkrétně: chemik Juraj Kořínek, bylinkářka Hana Skálová, divadelník Jakub Balabán, sociální pracovnice Hana Barešová, sportovec a obchodník Ota Kaděrka, grafik Radůz Šmahel, investoři výzkumu manželé Jana a František Dvořákovi a pochopitelně také smluvní veřitelé Dušan, Štěpán, Anna, Vanda a Radomíra Dvořákovi. Čestné prohlášení uvedli také zesnulý dozorčí rada odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v osobě hlavního právníka rektorátu Univerzity Palackého a onkologicky nemocný kytarista filmu Rok konopí. Jméno a příjmení viz You Tube.
 15. Bratři Havlíčkovi jako majitelé objektu Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořiovjova 90, 130 00 Praha 3 dne 3.1.2012 čestným prohlášením policii doložili a dne 15.8.2012 doložili žižkovské justici za podpory advokáta, jaké extrémní škody (cca půl milionu korun) jim způsobili zakladatelé společnosti Kanebos,s.r.o., kteří se odmítali v rozpou s usnesením VH zřizovatelů dne 11.5.2011 vystěhovat a klinika byla přitom dvakrát policejně konfiskována (8.12.2011/ 6.9.2012). Vše marno. Parafrázujme. "Škodit výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zejména Dušanu Dvořákovi je ve státním zájmu!"
 16. Po sedmi letech obstrukcí dne 10.3.2017 Finanční úřad pro Olomoucký kraj v odvolacím řízení uvedl, že není a nebylo právně přípustné zahájit daňové řízení o investici daru do výzkumu v hodnotě více než 77 milionů Kč darovaných v roce 7.8.2009 odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v podobě léčivéhho konopí. Jak finanční úředníci poznali, že je konopí nelegální a nelze darovat, však nikdy neodpověděli, stejně tak justice.
 17. Členové výzkumu byli po judikátu netrestnosti cannabisteapie dne 30.1.2008 po zavedení trestnosti pěstování konopí dne 1.1.2010 opakovaně konfiskováni, pokutováni, obviněni, vazebně stíháni a někteří i na několik let odsouzeni do vězení, aniž by cokoliv provedli jako například Vrchním soudem v Praze na 3 roky do vězení odsouzený předseda odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Miloslav Tetour, MCA, nejčastěji za tzv. nedovolenou konopných drog.
 18. Jen a pouze na výzkumnické farmě Dušana Dvořáka v Ospělově je od 18.9.2009 do 17.10.2016 každoročně konfiskováno léčivé konopí a jeho produkty, souhrnně v celkovém objemu více než jedné tuny poduktů semen odůd Cannabis sativa Fiedrich Nietzsche (herba, květy, semena, masti, tinktury, maceráty ad.), jejichž 18 označených odůd bylo dne 26.7.2012 oznámeno na podatelnu ministerstvu zdravotnictví za vysoce a úspěšně léčivé, a to jako podklad při jednání s ministrem zdravotnictví MUDr. Leošem Hegerem.
 19. Výše uvedená schůzka s ministrem zdravotnictví proběhla dne 26.7.2012 na jeho pozvání pro vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, MMCA, dále byli účastni Hana Skálová a právník výzkumu pro Soudní dvůr Kanaďan Mgr. Thomas Muller. Schůzka byla stejně tak neúspěšná, jako od dva měsíce později prezentace členům zdravotního výboru Sněmovny před schválením korupčního předpisu "konopí do lékáren", nebo prezentace pro sociální výbor Sněmovny dne 6.4.2011 nebo dne 10.1.2011 podrobný rozhovor s místopředsedkyní vlády Mgr. Karolínou Peake, odbornou garantkou neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren za 50 tisíc měsíčně nebo dne 4.3.2009 s expremiérem Petrem Nečasem a dne 30.5.2010 pozdější paní Nečasovou na Úřadu vlády ČR namísto premiéra.
 20. Expremiér Petr Nečas dokonce ještě dne 30.5.2011 tvrdil, že zákon k výrobě konopí jeko léku není technickým předpisem a údajně nebylo porušeno právo Společenství a písemně vyhrožoval Dušanu Dvořákovi, MMCA jako řediteli Edukativní konopné kliniky a vedoucímu výzkumu a zcela ignoroval lékaři doložené lidské a rodinné tragedie a škody na výzkumu a nezbytnost vlády vydat povolení k výzkumu a aplikaci bezpečné cannabisterapie a souhlas s programy harm reduction (HR).
 21. Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) byli a jsou opakovaně vláčeni trestními řízeními po opakovaném doložení prospěchu cannabisteapie od 21.3.2008 bez jediného důkazu škody, a to při legalitě pěstování konopí bez povolení nejpozději od 14.7.2004 a nejméně 5 zcela odlišných policejních metodách zjišťování obsahu THC v konopí v jednotlivých krajích ČR a neexistenci soudy a obviněnými žádaného povolení a při 15 marných žádostech o policejní ochranu (od 11.9.2009 do 11.9.2014) a nejméně 15 nikdy nevyšetřovaných závažných trestních podnětech (od 10.12.2004 do 10.12.2016), kdy došlo ze strany státních orgánů ke zločinům proti lidskosti a naplnění § 149 odst.4. tr.zákoníku
 22. Od zavedení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010 bez vyjasnění legálních a nelegálních odůd konopí byli kromě již desetkrát obviněného vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka obviněni také další členové statutárních orgánů zřizovatelských organizací Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.
 23. Konkrétně byli ze statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky od 1.1.2010 obviněni za nedovolenou výrobu konopných drog Mgr. Radomíra Dvořáková a Marek Rybář, MCA (společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s.), Mgr. Ivan Chalaš a Miloslav Tetour, MCA (odborná společnost Konopí je lék,z.s), František Slavík, MCA a Slavomil Boudný, MCA (otevřená společnost Ateliér ALF, z.s.).
 24. Například v roce 2017 jsou opětovně u Vrchního soudu v Praze souzení členové výzkumu manželé Kočířovi, kteří byli vazebně stíhání a byl jim za podpory cenzury veřejnoprávních médií kromě ostatních majetků nezákonné zkonfiskován také rodinný dům (zatím nepravomocně), aniž by - jako ve všech ostatních trestních řízeních - bylo povoleno projednání věci Soudním dvorem v Lucembursku, stejně jako v další obžalobě vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka v roce 2017 (od roku 2010).
 25. Souhrnně: Po obvinění statutárních zástupců zřizovatelských organizací Edukativní konopné kliniky od platnosti nového trestního zákoníku dne 1. 1.2010 justice a trestní exekutiva za podpory cenzury veřejnoprávních médií a jejich kontrolních ogánů k ochaně vlastního organizovaného zločinu vědomě nezákonně nepravdivě tvrdí, že
 26. Justice a exekutiva údajně není povinna vyřešit stovky kárných a nejméně 15 trestních podnětů a žádostí o policejní ochanu a nejméně 300 stížnost ministrovi spravedlnosti od stovek občanů za porušení zákona justicí a exekutivou vůči Dušanu Dvořákovi a dalším členům výzkumu, z nich někteří byli zcela vědomě státní mocí zabiti a umučeni jako onkologcky nemocná Olga Novotná a Petr Kodym vystupující a apelující na veřejnost ve filmu Konopné pašije (premiéra dne 11.9.2010).
 27. Justice a exekutiva údajně není povinna se vyjadřovat k netrestnosti skutku obviněných doloženou důlazy, úmluvami a judikaturou a také §§ 28 a 31,odst.1 trestního zákoníku, není povinna se vyjadřovat k zcela odlišným metodám zjišťování obsahu prohibovaného léčivého kanabinoidu THC v konopí, řešit neexistenci povolení k výrobě konopí jako léku, nebo neexistenci důkazu, že při pěstování konopí do 100 m2 údajně existuje regulační orgán nebo odůvodnit monopolizaci 4 holandských odrůd konopí schválených v naléhavém řízení, přičemž ani jedna novela výroby konopí jako léku nebyla v rozporu s úmluvami od 1.5.2004 oznámena Evropské komisi.
 28. Zcela šokujícím zjištěním je rovněž cenzura vědomě mylného tvrzení justice a exekutivy od 1.1.2010 obsažená v deseti úastavních stížnostech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kdy od 10.10.2012 také Evropský soud pro lidská práva a Evropská komise nepravdivě tvrdí jako česká trestní exekutiva a ústavní a dovolací justice, že konopí je prekurzor a spor není nutné předat k vyřešení Soudnímu dvoru v Lucemburku
 29. Přestože advokáti justici a exekutivě doložili nejméně 33 znaleckých posudků chemiků a lékařů a 2 posudky znaleckých ústavů (Přírodovědecká falulta Univezity Palackého dne 10.8.2015 a dne 22.12.2016 PN Bohnice) potvrdily, že konopí není prekuzor a vedoucí výzkumu Dušan Dvořák, MMCA byl vždy právně způsobilý prokázat justičně exekutivní korupci Soudnímu dvoru (resp. Nejvyššímu a Ústavnímu soudu ČR), a totiž, že byl způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor a že došlo k porušení práva Společnství. Česká civilní, správní a trestní justice a exkutiva se společně s některými naposto zkorumpovanými znalci jako je např. profesor MUDr. Ladislav Hosák z Univerzity Karlovy nebo profesor Mgr. Jaroslav Miller z Palackého univerzity v Olomouci od 30.7.2012 opakovaně (8X) pokouší zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a od 6.8.2013 do 20.2.2017 se jej dokonce pokoušela skrze ochrannou léčbu zavřít do ústavu.
 30. Namísto zrušení cenzury veřejnoprávních medií o justičně exekutivní koupci a kartelu, veřejnoprávní media o vedoucím výzkumu Dušanu Dvořákovi, MMCA zejména pak soukromá media, publikovala řadu nepravdivých a značně dehonestujícíh pořadů a článků - dokonce se souhlasem policie – tvrdících nepravdy, že je Dušan Dvořák, MMCA dealer drog, že je nesvéprávný, nebo že se živí prodejem marihuany, zneužívá sbírku Tour de Franz atd., aniž by však kdy v dané věci policie zahájila trestní řízení nebo tuto pomluvu jednou jedinkrát prokázala. To vše se souhlasem všech stupňů státních zastupiteletsví včetně vrchního státního zástupce JUDr. Ivo Ištvána a nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.
 31. Namísto zrušení cenzury vydavatelé (nebo redakce) Mafra,a.s. a Economia,a.s. provozující servery s blogy iDnes.cz, Aktuálně.cz a Respekt.cz v letech 2012 - 2016smazali blogy vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, MMCA.
 32. Zatímco policie každoročně konfiskuje s presumpcí viny následně kiminalizovaným občanům tuny konopí (přes 60% kiminalizovaných má zkonfiskováno do 5 rostlin), v českých lékárnách bylo do 1.5.2017 vydáno pouze cca 3 kilogramy léčivého konopí, realizovány nezákonně monopolizovaným SUKLem tři zcela neúspěšné tendry s nezákonně monopolizovanými holandskými odrůdami konopí, neboť tendr je záměrně likvidační k ochaně drogové a famacetické korporace, cena plevele, tzv. léčivého konopí je cca 50 tisíc Kč měsíčně v lékárně pro nemocného (zpravidla s invalidním důchodem kolem 10 tisíc Kč).
Závěrem k desáté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka sp. zn. III. ÚS 3354/16
 1. Advokáti (5) v letech 2007 – 2017 v deseti ústavních stížnostech doložili důkazy vědomého hrubého porušení úmluv a Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak v těchto dále doložených sporech.
Stručně k bodu 33 pro sp. zn. III. ÚS 3354/16

 • Rok 2007. Dušan Dvořák napadal porušení základních práv při obecních volbách v Olomouci, která rozdělením na umělé obvody vědomě porušila rovnost občanů před zákonem, neboť tímto trikem k získání jednoho zastupitelského mandátu muselo pro malou stranu jako např. Zelení nebo později Piráti či Svobodní atd. hlasovat 4x (čtyřikrát) více občanů Olomouce, než po člena parlamentní strany jako je ČSSD, KDU -ČSL nebo KSČM a ODS. Jak známo, právě tyto neparlamentní strany usilují ve svých pogramech o zrušení pohibice a nastavení regulačních opatření nejen u konopí, zde však s ohledem na bezpečnost a prospěch jednoznačně nejmocněji.
 • Rok 2016. Dušan Dvořák napadal omezování osobní svobody, krádež a poškození zdraví olomouckým zdravotnickým pracovištěm, které bez souhlasu lékaře násilím zcela běžně zadržuje občany, důkazně je poškozuje na majetcích a zdraví, nutí je následně hradit extrémní pokuty za údajné náklady na pobyt v tomto "zdravotnickém hotelu" a justice následně nepovoluje jakoukoliv právní obranu poškozeného a nezákonně vězněného občana (Krajskému soudu v Olomouci, pobočka v Ostravě byl v roce 2014 Dušanem Dvořákem doložen případ měsíc bez souhlasu soudu ve zdravotníkém zařízení vězněného protestujícího občana. Shledáno jako vždy nedůvodné, navíc nevládní organizace zastupující diskriminované občany nesměla poškozeného zastupovat. Na Hané některé paragrafy prostě neplatí a brněnský ústavní soud to schvaluje a podporuje!).
 • Roky 2012 – 2017 (celkem 8 meitorně totožných ústavních stížností Dušana Dvořáka ve věci údajného porušení § 283 tr.z. a záměny výzkumu za nedovolenou výrobu konopných drog a konopí za prekurzor). V rovněž právně přípustných ústavních stížnostech byla Dušanem Dvořákem a jeho advokáty stěžována nezákonnost a neústavnost prohibice výzkumu a nedostupnost aplikace cannabisterapie a doložena absolutní cenová nedostupnost cannabisterapie. Evropské justici exekutivě byly doloženy explicitní důkazy, že kriminalizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) za podpory justice a cenzurujících medií způsobuje extrémní lidské a rodinné tragedie a miliardové škody na státním rozpočtu a rozpočtech členských zemí. Od 20.2.2012 bylo v ústavních stížnostech opakovaně marně navrhováno zrušit nezákonná ustanovení gumových trestních paragrafů 283-289 a monopolních konopných vyhlášek a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru. Stížnosti byly vždy odmítnuty pojednat ústavním soudem s nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor a důkazně a doložitelně zkorumpované a podvádějící exekutiva (Msp ČR a NSZ ČR) a justice (NS a oba VS ČR) a cenzurující veřejnoprávní media mají pravdu, že nebyly porušeny zákony a rodiny a přátelé umučených a zmrzačených neexistují!